Aansprakelijkheidsuitsluiting

OLVG stelt de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat deze informatie volledig juist is of blijft. Aan publicaties, informatie op deze website, of aan langs elektronische weg verstrekte adviezen, kunnen bezoekers dan ook geen rechten ontlenen.

OLVG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van (de onmogelijkheid van) het gebruik van de op deze website gepubliceerde informatie en/of verstrekte of verkregen informatie via het internet.

Op deze website zijn links opgenomen naar informatiebronnen die niet door OLVG worden beheerd. Voor de inhoud van de informatie van deze bronnen draagt OLVG dan ook geen enkele verantwoordelijkheid.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze website, stuurt u dan een e-mail naar de webmaster.

De informatie op deze pagina is afkomstig van Beroerte Adviescentrum. Laatst gewijzigd: 29 september 2023.