Het Beroerte Adviescentrum is een centraal orgaan in Amsterdam. Ons doel? Een zo goed mogelijk leven voor mensen met een beroerte en hun mantelzorgers in de jaren na een beroerte. Wij bieden ondersteuning, advies en informatie op het gebied van beroerte (CVA) of een voorbijgaande beroerte (TIA).

Voor patiënten, mantelzorgers en hulpverleners

Wij zijn er voor patiënten en hun naasten. Daarnaast kunnen hulpverleners terecht met vragen om informatie, voor advies of scholing. Het Beroerte Adviescentrum werkt samen met veel zorginstanties en met alle zorgketens in Amsterdam. Ook bieden we aangepaste hulp voor mensen met een andere culturele achtergrond of in een andere taal. Wij doen ons best om een passende consulent in te schakelen.

Telefoonnummer

020 599 41 00

(via OLVG Spuistraat)