Het Beroerteadviescentrum maakt deel uit van verschillende zorgketens. Patiënten worden bij ontslag naar huis bij het Beroerteadviescentrum aangemeld voor ondersteuning en begeleiding in de chronische fase. Verder is er nauwe samenwerking met diverse thuiszorg- en welzijnsorganisaties en maatschappelijke dienstverlening, zoals mantelzorgmakelaars en ouderenwerk.

Ook werkt het Beroerteadviescentrum nauw samen met organisaties als stichting MEE en Heliomare.

Telefoonnummer

020 599 41 00

(via OLVG Spuistraat)