Wat zijn de gevolgen van een beroerte?

De gevolgen van een beroerte kunnen heel ingrijpend zijn. Welke gevolgen precies, hangt af van de ernst van de beroerte en de plek in de hersenen waar de beschadiging zit. De gevolgen kunnen op lichamelijk vlak zijn, maar ook op psychisch of sociaal gebied.

Veel voorkomende gevolgen zijn:

 • verlammingsverschijnselen, meestal aan één kant van het lichaam
 • uitval van gezichtsvermogen, meestal aan één kant van het lichaam
 • verstoorde waarneming, zoals nog maar één kant van een bord eten zien
 • spraakstoornissen, niet de juiste woorden gebruiken
 • taal moeilijker spreken én begrijpen
 • concentratieproblemen, vergeetachtigheid
 • zware vermoeidheid: lees meer op de website van de hersenstichting
 • vertraging van het denkproces
 • stoornissen in gedrag, emoties en/of denken; zoals depressiviteit, zelfoverschatting, snel geëmotioneerd of boos zijn

De door revalidatiecentrum De Hoogstraat ontwikkelde oefengids kan u helpen bij het revalidatieproces. Meer informatie: www.snelinbeweging.nl

Stoornissen door uitval aan een kant van het lichaam

Door de plek in de hersenen waar de beschadiging zit kan het zijn dat een kant van het lichaam uitval heeft. Dit wordt ook wel een halfzijdige verlamming genoemd waardoor men bijvoorbeeld aan een kant een scheef gezicht heeft, een verlamde arm of been, of juist een verkrampte arm of been.

Stoornissen in de waarneming

Sommige mensen zijn na een beroerte in de helft van hun zicht ‘blind’. Er bestaan verschillende vormen van dit soort ‘blindheid’. Zo kunnen sommigen niets zien in de aangedane gezichtshelft. Anderen voelen of weten wel dat zij maar een kant zien. Deze halfzijdige ‘blindheid’ uit zich doordat iemand maar de helft van de krant ziet en leest, de helft van zijn bord ziet en leeg eet of maar de helft van een tv scherm ziet. Deze stoornis in de waarneming wordt een hemianopsie genoemd en wordt veroorzaakt door een beschadiging van de hersenen. Bezoek  www.hemianopsie.nl of www.hersenstichting.nl/alles…/hemianopsie.html voor meer informatie.

Stoornissen in spraak en taal

Mensen gebruiken taal om met elkaar de communiceren. “Praten, het vinden van de juiste woorden, begrijpen, lezen, schrijven en gebaren maken zijn onderdelen van ons taalgebruik. Wanneer als gevolg van hersenletsel een of meer onderdelen van het taalgebruik niet meer goed functioneren, noemt men dat afasie. Afasie, A (= niet) fasie (= spreken) betekent dus dat iemand niet meer kan zeggen wat hij wil. Hij kan de taal minder goed gebruiken dan voorheen”. Afasie is een taalstoornis. Geen twee mensen met afasie zijn precies gelijk, afasie is bij iedereen anders.

(bron: www.zorgwijzer.nl)

Vermoeidheid

Vermoeidheid is een veelgehoorde klacht na een beroerte. Over het algemeen voelen mensen zich sneller moe en duurt het langer om te herstellen. Klachten kunnen juist optreden bij activiteiten die voorheen niet vermoeiend waren zoals lezen, tv kijken, een gesprek voeren, sporten, huishoudelijke taken.

Er zijn verschillende oorzaken en vermoeidheid wordt door ieder mens weer anders ervaren.

Vermoeidheid geeft ook vaak andere klachten zoals hoofdpijn, duizeligheid, aandacht- en concentratieproblemen, problemen bij uitvoer van bepaalde taken, niet goed onthouden van dingen of sneller prikkelbaar.

Het is belangrijk klachten van vermoeidheid serieus te nemen. Doet u dat niet, dan kan dit uw herstel belemmeren, waardoor u langer last blijft houden van bepaalde symptomen.

Stoornissen in gedrag, emoties en/of denken

Minder zichtbare gevolgen (Niet aangeboren hersenletsel of NAH)

Vaak heeft een beroerte een groot aantal minder zichtbare gevolgen. De buitenwereld merkt ze meestal niet direct op. De partner en/of kinderen merken de gevolgen wel.

 • verminderde aandacht en concentratie
 • moeite met onthouden van informatie
 • slecht kunnen plannen van dagelijkse bezigheden

(bron: Hartstichting)

Voorbeelden van gevolgen in gedrag

 • Niet kunnen leren van ervaringen: geen of verminderd ziekte-inzicht kan leiden tot overmoedig en riskant gedrag.
 • Minder controle: ongeduldig, impulsief, rusteloos, prikkelbaar en agressief.
 • Verlies van zelfredzaamheid: dit kan leiden tot terugtrekking en weinig initiatief.

Emotionele gevolgen

Er is vaak sprake van een depressieve stemming, soms een overmatige vrolijkheid. Andere karakterveranderingen die kunnen optreden:

 • sociaal onaangepast gedrag
 • vloeken en agressiviteit
 • snel huilen
 • verhoogde prikkelbaarheid
 • veranderd gevoel voor humor.

Een beroerte treft niet alleen de getroffene zelf, maar ook zijn omgeving. Het leven kan ingrijpend veranderen. Ook naasten en mantelzorgers krijgen daardoor soms problemen, vooral op de langere termijn.

De informatie op deze pagina is afkomstig van Beroerte Adviescentrum. Laatst gewijzigd: 20 september 2023.