Onze hulp aan mantelzorgers

Heeft u de zorg heeft voor een partner of naaste die getroffen is door een beroerte (CVA) of voorbijgaande beroerte (TIA)? Dan bent u mantelzorger. Het Beroerte Adviescentrum kan u begeleiden en ondersteunen.

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is de extra zorg die voortvloeit uit een relatie en verleend wordt aan naasten met een beperking of gezondheidsproblemen. Tussen mantelzorger en zorgbehoevende naaste bestaat een persoonlijke band; partner, ouder, kind, kleinkind, familie, vriend.

Wat doet het Beroerte Adviescentrum voor mantelzorgers?

Het Beroerte Adviescentrum kan u begeleiden, geeft advies en informatie. We helpen u wegwijs te worden in het aanbod van hulpverlenende instanties in Amsterdam. Het Beroerte Adviescentrum werkt samen met vele zorginstanties.

Vragen? Logisch!

Een beroerte leidt soms tot ingewikkelde problemen. Helemaal niet vreemd dus, dat u wel eens vragen heeft. Of dat u soms behoefte heeft aan ondersteuning in de omgang met uw partner of naaste. Extra moeilijk is het soms dat pas op langere termijn duidelijk wordt wat de gevolgen van een beroerte zijn. Bekijk de veelgestelde vragen.

Mantelzorger, een zware taak

Na hun beroerte maken de meeste mensen gebruik van professionele hulp. Maar vrienden en familieleden spelen soms een nog belangrijkere rol in de verzorging. Misschien ook in uw geval. Uit onderzoek blijkt dat mantelzorgers een zware taak hebben:

  • Zware verantwoordelijkheid
  • Onduidelijkheid over de zorgbehoeften van de patiënt
  • Constante bezorgdheid
  • Verminderde sociale contacten
  • Het gevoel ‘er alleen voor te staan’

(bron: Nederlandse Hartstichting, Zorg voor de mantelzorg, 2004)

Wat vraagt het van u?

Wat vraagt dat eigenlijk van u, om voor iemand met een beroerte te zorgen? Vindt u het prettig om meer inzicht te krijgen in uw zorglast? Daarvoor is de vragenlijst Caregiver Strain Index (CSI) ontwikkeld. Deze lijst kan u houvast bieden voor een gesprek met de verpleegkundigen van het Beroerte Adviescentrum.

Het Beroerte Adviescentrum is er voor u

  • Hebt u behoefte om over uw situatie te praten?
  • Hebt u vragen over de ziekte van uw partner/naaste?
  • Hebt u extra hulp nodig voor de zorg voor uw naaste?
  • Hebt u behoefte om met anderen (lotgenotencontact) uw verhaal te delen?

De informatie op deze pagina is afkomstig van Beroerte Adviescentrum. Laatst gewijzigd: 20 september 2023.