Het Beroerte Adviescentrum is opgericht vanuit een aantal gesignaleerde knelpunten:

  • In het eerste jaar na het optreden van een CVA is er meestal wel een of andere vorm van nazorg georganiseerd vanuit het ziekenhuis. Juist in de thuissituatie en chronische fase ontstaan vaak problemen, blijkt uit ervaring en uit literatuur. Patiënten en hun mantelzorgers zijn dan vaak niet meer in beeld bij de zorgverleners. Overbelasting bij mantelzorgers en/of depressies van patiënten zijn voorbeelden van escalatie in de thuissituatie.
  • Er is in Amsterdam genoeg hulpaanbod, maar betrokkenen kunnen dit niet altijd vinden. De beschikbare hulp kan dus eigenlijk veel beter benut worden.

Om bovenstaande knelpunten op te lossen is in 2006 het Regionaal Expertisecentrum CVA (REC) opgericht op initiatief van OLVG en Amstelring.Sinds 1 oktober 2010 heten wij het Beroerte Adviescentrum.

Het Beroerte Adviescentrum is een laagdrempelige voorziening waar men rechtstreeks in contact kan komen met de CVA-verpleegkundigen. Telefonisch, in een gesprek of via de mail kan men direct antwoord krijgen op de vragen of de CVA-verpleegkundige kan de casus voorleggen aan het multidisciplinaire consulenten team.

Telefoonnummer

020 599 41 00

(via OLVG Spuistraat)

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen