Bij het Beroerte Adviescentrum werken CVA-verpleegkundigen die expert zijn op het gebied van CVA/TIA en de gevolgen daarvan op langere termijn. Professionals kunnen bij ons terecht voor informatie, advies en scholing. Ook kunt u als professional patiënten  doorverwijzen

Zorgpad BAC

Het zorgpad BAC geeft schematisch weer hoe wij werken en wat u op welk moment van ons kunt verwachten. Bekijk het zorgpad BAC:

zorgpadBAC

Kennis delen

We delen onze kennis graag met u:

  • Wij geven klinische lessen over het ziektebeeld CVA /TIA met de meest voorkomende problemen en eventuele oplossingen in de chronische fase. De lessen zijn vooral gericht op het leren leven en omgaan met (een partner met) een chronische handicap.
  • Onze CVA-verpleegkundigen kunnen participeren in CVA-gerelateerde casusbesprekingen in uw organisatie. Handig voor gerichte adviezen en feed-back.
  • Voor de thuiszorgsetting bieden we training on the job.

Onze werkwijze

Elke vraag heeft een andere achtergrond. Daarom kijken we – samen met u – kritisch naar waar uw vraag vandaan komt. En zoeken een passend antwoord op de vraag. In de meeste gevallen kunnen we u de juiste scholing bieden, een enkele keer verwijzen we u door naar andere instanties.
Wij beiden een aanvulling op de bestaande hulpverlening en geven extra ondersteuning in het kader van AIV (Advies, Instructie, Voorlichting). Meer over het AIV-protocol:

CVA-patiënten, naasten en mantelzorgers behoren tot onze doelgroep. Wij kunnen ondersteunen en begeleiden in de vorm van persoonlijke contacten en bijvoorbeeld mantelzorgbijeenkomsten.

Het Beroerte Adviescentrum werkt samen met vele zorginstanties en biedt de mogelijkheid van interculturele zorg aan migrante hulpvragers. Op het aanmeldformulier kunt u aangeven welke culturele achtergrond of taal het betreft. Wij doen ons best om een passende consulent in te schakelen.

Telefoonnummer

020 599 41 00

(via OLVG Spuistraat)