www.socialekaart.amsterdam.nl
site van de gemeente, totale sociale kaart van Amsterdam

www.sigra.nl
volledige overzicht van alle verzorgings- en verpleeghuizen in Amsterdam, Amstelland, Meerlanden, Zaanstreek en Waterland

www.siraad.nl
wegwijzer in het zorgaanbod in de regio Amsterdam

www.kiesbeter.nl
“wijst u de weg in de zorg”

www.ciz.nl
site van centrum indicatiestelling zorg

www.persaldo.nl
site met alle info omtrent persoonsgebonden budget

http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/wmo/waar-kunt-terecht/
WMO helpdesk

www.valys.nl
buitenregionaal vervoer voor reizigers met een mobiliteitsbeperking

www.stadstoezicht.amsterdam.nl
informatie over parkeren met handicap, kraskaarten

www.cbr.nl
centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen. Informatie over auto rijden na een CVA

www.reade.nl
De rijschool van het RCA biedt een unieke combinatie van rij-instructie in aangepaste auto’s met gebruik van inzichten en ervaringen uit het revalidatieveld.
De rijschool richtte zich voorheen alleen op revalidanten van het RCA. Nu zet zij haar expertise echter in voor álle mensen met een beperking die (opnieuw) willen leren autorijden.

www.markant.org
homepage van markant, steunpunt mantelzorg

www.expertisecentrummantelzorg.nl
expertisecentrum informele zorg, informatie voor mantelzorger

www.jongemantelzorgers.nl

www.ledenvereniging.nl/nieuws/mantelzorgagenda
informatie over gedeelde agenda’s waarmee familie, vrienden en anderen samen gebruik van kunnen maken

http://www.werkenmantelzorg.nl/
website met handvatten en tips over de balans tussen werk en zorg voor zowel werkgevers als mantelzorgers

www.mezzo.nl
landelijke vereniging voor mantelzorg en vrijwilligerzorg. Geeft informatie, advies en ondersteuning

http://www.mezzo.nl/forum/
forum van de landelijke vereniging voor mantelzorg en vrijwilligerzorg.

www.regelhulp.nl
overzicht van zorg, hulp en financiële steun

www.hartstichting.nl
website van de Nederlandse Hartstichting
belangenbehartiging voor onderzoek en behandeling
mogelijkheid om folders, informatiemateriaal te bestellen (te vinden onder brochures)

www.hersenstichting.nl 
Website van de Hersenstichting Nederland

www.deblauwegids.nl
deze website valt onder de Nederlandse Branchevereniging Aangepaste Vakanties (NBAV)

www.hersenletsel.nl
website van het Nederlands centrum hersenletsel
als geheel gericht op Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

www.sigra.nl/patienten/nah/nah.htm
advies en informatiepunt NAH (niet aangeboren hersenletsel) in Amsterdam, onderdeel van de landelijke hersenletselteam (www.hersenletsel.nl)

www.afasiecentrum.nl
hulp bij afasie, landelijk netwerk van afasiecentras

www.mee.nl
landelijke site van MEE, voor iedereen met een beperking

www.meeaz.nl
homepage van MEE Amstel en Zaan

www.hartstichting.nl/go/default.asp?mID=5569
alle risicofactoren belicht door de Nederlandse Hartstiching

www.voedingscentrum.nl
alles over gezond en veilig eten

www.stivoro.nl
stoppen met roken, hier informatie over verschillende methodes

www.bloedlink.nl
informatie over cholesterol

www.vraagwelder.nl
voorheen Breed Platform Verzekeringen en werk. Alle vragen over ziekte en werk voor mensen met een gezondheidsbeperking en/of handicap.

www.welderforum.nl
voor vragen over ziekte en werk. Gratis deskundig, onafhankelijk advies van vraagwelderadviseurs.

www.cva-samenverder.nl
website van de patiëntenvereniging CVA

www.cerebraal.nl
website van vereniging van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel

www.afasie.nl
patiëntenvereniging voor mensen met afasie en hun familie

In revalidatiecentrum ‘De Hoogstraat’ is een oefengids ontwikkeld voor mensen die een beroerte hebben gehad. Deze oefengids is te downloaden via www.snelinbeweging.nl

Telefoonnummer

020 599 41 00

(via OLVG Spuistraat)